Tablice pamiątkowe

Nasz zakład zajmuje się m.in. projektowaniem i wykonaniem tablic pamiątkowych. Wykonujemy je z granitu, z marmuru lub pamiątkowy napis umieszczany jest bezpośrednio na wypolerowanym fragmencie powierzchni kamienia lub skały. Najczęściej przybierają one formę prostokątnych tablic lub płyt kamiennych z wykonanym napisem oraz dowolnym, wygrawerowanym w kamieniu, wizerunkiem (twarz, herb, symbol, logo itp). Napis może być w kamieniu wykuty, wypiaskowany lub złożony z liter metalowych.

Do tej kategorii zaliczamy również tabliczki na pomniki, obudowy, podstawy i cokoły pomników, tabliczki na urzędy, instytucje oraz siedziby firm.